اعلام جدیدترین تسهیلات آموزشی دانشجویان استعداد درخشان علوم پزشکی

باشگاه خبرنگاران - ۱۹ دی ۱۴۰۱جدیدترین آیین نامه مدارس آموزشی، پژوهشی و  استعداد درخشان دانشجویان علوم پزشکی توسط  بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امضاء و به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شد.

در مقدمه این آیین نامه آمده است:

در اجرای بند ۱ ماده ۲ آیین نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به منظور انجام امور آموزشی، پژوهشی و سلامتی برای دانشجویان استعدادهای درخشان و شکوفایی استعدادهای بالقوه آن ها با محوریت ارزشهای والای اسلامی، انسانی و ملی این آئین نامه تصویب شد.

ماده ۲: دانشجوی استعداد درخشان به فردی اطلاق می‌شود که واجد شرایط در بندهای ذیل باشد:

۱-۲: دارا بودن یکی از شاخص های زیر:

الف: برگزیدگان آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی با کسب رتبه کشوری مساوی و کمتر از ۵۰۰ (با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور)

ب: دارندگان مدال طلا، نقره و برنز کشوری از المپیادهای دانش آموزی شیمی، ریاضی، فیزیک، زیست شناسی، رایانه و نجوم (با معرفی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان)

ج: رتبه‌های اول تا سوم انفرادی و رتبه اول گروهی کشوری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در هر یک از یک حیطه‌های المپیاد (به شرط هر یک از اعضای برگزیده رتبه اول گروهی، در مرحله انفرادی ۸۰ درصد نمره نفر سوم انفرادی همان حیطه را کسب کرده باشند) با معرفی دبیرخانه المپیاد علمی وزارت بهداشت.

د: برگزیدگان حائز رتبه‌های اول تا سوم کشوری جشنواره رازی و جشنواره‌های خوارزمی و جوان خوارزمی (در زمینه علوم پزشکی) و نفرات اول تا سوم جشنواره جایزه ملی ایثار با معرفی دبیرخانه‌های مربوطه.

هـ: دانشجویان دارای ابداع یا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی با معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت.

و: دانشجویان نمونه کشوری گروه پزشکی در هر مقطع با معرفی ستاد انتخاب دانشجوی نمونه کشوری

ز: ۲.۵ درصد پذیرفته شدگان برتر کشور در هر یک از آزمون‌های جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، جامع داروسازی و پیش کارورزی با کسب حداقل ۷۵ درصد نمره کل آزمون با معرفی مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی.

ح- رتبه‌های برتر پذیرفته‌گان در آزمون ورودی دوره‌های تحصیلی تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (Ph.D):

 در آزمون های ورودی کارشناسی ارشد: تا ۲۰ نفر پذیرفته شده در هر رشته، نفر اول کشوری؛

تا ۵۰ نفر پذیرفته شده در هر رشته، دو نفر اول کشوری و در صورتی که تعداد پذیرفته شدهگان بیش از ۵۰ نفر باشد، در مجموع سه نفر اول کشوری.

در آزمون‌های ورودی دکتری تخصصی (Ph.D): در صورت شرکت حداقل ۵۰ نفر در آزمون ورودی هر رشته تا ۱۰ نفر در هر رشته، نفر اول کشوری. ۱۱

تا ۲۰ نفر در هر رشته، دو نفر اول کشوری و در صورتی که تعداد پذیرفته شدهگان بیش از ۲۰  نفر باشد، در مجموع سه نفر اول کشوری پذیرفته شده است.

 ۱۰ درصد برتر دانش‌آموزان هر رشته با ورودی مشترک در مقاطع کارشناسی و بالاتر در هر دانشگاه

فهرست ۱: مجموع دانش‌آموزان یک دانشگاه در یک سال تحصیلی (از مهر هر سال تا شهریور ) از بهره‌مندی از آموزش رایگان، شهریه بعد، پردیس‌های خودگردان و بین الملل و ... می‌گیرم.

یادداشت ۲: در مورد تغییر رشته، انتقال و یا تطبیق واحد به شکلی داده شده است که حداقل ۸۰ درصد واحدهای درسی خود را با یک ورودی گذرانده با همان ورودی مقایسه می‌شوند و در غیر این صورت نمی‌توانند از این آیین نامه بهره‌مند شوند.

ثبت ۳ آخر: نمره معدل کل جهت ۱۰ درصد برتر برای مقطع کارشناسی بدون احتساب ترم با گذراندن واحد ۵۰ درسی، برای کارشناسی ناپیوسته و ۱۱۵ واحد درسی برای کارشناسی ارشد، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی بدون احتساب پایان نامه، دکتری عمومی پزشکی تا پایان نامه. پایان دوره کارآموزی (قبل از آزمون پیش کارورزی)، دکتری عمومی دندانپزشکی تا پایان نیمسال یازدهم و برای دکتری عمومی داروسازی تا پایان ۱۸۰ واحد است.

ثبت ۴: واجدین شرایط این بند صرفا می‌تواند از آموزش آموزشی پایان دوره (استفاده از سهمیه با شرکت در آزمون مقطع بالاتر مطابق با نامه مربوطه) و تقسیمات مربوط به گذراندن طرح مطابق با بند ۵ ماده ۳ این آیین نامه استفاده کنند.

ی: یک درصد دانشجویان برتر هر رشته با ورودی در هر دانشگاه در پایان هر سال تحصیلی بر اساس نیمسال ورود به دانشگاه (تعداد هر دوره حداقل ۵ نفر باشد) به شرط کسب معدل کل دانشجویان ۱۷ در آن سال تحصیلی.

تعریف: دانشجویان واجد شرایط بند «ی» تنها در تصاویر می‌توانند از ادامه تحصیل استفاده کنند که در هنگام فارغ‌التحصیلی جزء یک درصد دانش‌آموزان هم رشته با ورودی مشترک (بند ط) نیز باشند.

ک: پژوهشگران برجسته بر اساس دستورالعمل اجرایی «نحوه امتیازدهی به فعالیت‌های تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند ک» از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، توسط معاونت دانشگاهی جهت تایید نهایی به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت معرفی می‌شوند.

۲-۲ شرایط هر یک از موارد ذکر شده در ۲-۱ در زمان استفاده از این قوانین باید در مقطع کارشناسی معدل کل ۱۷ و در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر معدل کل حداقل ۱۶ را کسب کنند.

(به استثنای قسمت ط و ی بند ۲-۱ که کسب معدل کل حداقل ۱۷ الزامی است.)

۳-۲: تعداد معدل دانشجو در دوره کارشناسی ناپیوسته از یک ترم معدل کمتر از ۱۶، در مقطع کارشناسی پیوسته بیش از دو ترم متوالی یا متناوب معدل کمتر از ۱۶، در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی بیش از یک ترم معدل کمتر از ۱۶.

۱۵ و در مقطع دکتری عمومی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) بیش از سه ترم معدل کمتر از ۱۵ کسب می کنند، مشمول آئین نامه و تسهیلات مربوطه نخواهند شد.

فهرست ۱: در هر زمانی که دانشجو استعداد درخشان را کسب کرد تا پایان دوره باید آن را حفظ کند.

تبصره ۲: مدت معمول تحصیل برای مقطع کارشناسی ناپیوسته ۴ نیمسال، کارشناسی پیوستگی ۸ نیمسال، کارشناسی ارشد ناپیوسته ۵ نیمسال، دکتری عمومی پزشکی ۱۴ نیمسال، دکتری عمومی دندانپزشکی ۱۲ نیمسال و دکتری عمومی دارو ۱۱ نیمسال است.

در دانشگاه‌های که بر اساس کوریکولوم آموزشی مربوط به طول مدت معمول تحصیل متفاوت است، ملاک کوریکولوم آن دانشگاه خواهد بود.

ذکر ۳: در مواردی که زمان فارغ التحصیلی از التحصیلی به دلیل تایید مجوز آموزشی دانشگاه باشد (از قبیل بیماری و ...) وی با گروهی که اکثر (بیش از ۵۰ درصد) واحدهایش را با آن‌ها گذرانده است محاسبه و مقایسه می‌شود.

در مورد مرخصی این مدت به دو نیمسال افزایش می‌یابد.

۴-۴: دانشجویان واجد شرایط هر یک از موارد ذکر شده در بند ۲-۱ و ۲-۲ این ماده که دارای حکم محکومیت قطعی از شورای انضباطی یا هیأت آموزشی دانشجویان یا اخلاقیات هستند، باشند. این آئین نامه نخواهند شد.

۵-۲: دانشجویان رشته‌های مجازی که دارای شورای گسترش دانشگاه‌های پزشکی هستند و پذیرش آن‌ها از طریق مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی انجام می‌شوند، می‌توانند در صورت احراز شرایط آئین نامه می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

۶-۲: درخواستان استفاده از استعدادهای درخشان، در هر یک از مقاطع تحصیلی باید شرایط آئین نامه را در حین تحصیل در همان مقطع (قبل از فارغ التحصیلی) احراز کنند.

ماده ۳: آموزشی و پژوهشی

۳-۱: دانشجویان استعداد درخشان دوره دکتری عمومی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) مجاز به داشتن حداقل معدل ۱۷ در دو نیمسال تحصیلی و تایید استاد مشاور در یکی از رشته‌های کارشناسی یا MPH یا ارشد آموزش پزشکی در همان شهر هستند. محل تحصیل رشته اول به تحصیل ادامه دهنده.

ثبت ۱: دانشجو پس از ورود به رشته دوم باید واحدهای درسی از هر دو رشته را به نحوی اخذ کند که در مدت معمول تحصیل در رشته اول، هر دو رشته را به پایان می‌رساند.

ثبت ۲: در صورت ارائه رشته دوم به مجازی دانشجو می‌تواند از این علوم به صورت مجازی در دانشگاه پزشکی شهرهای دیگر استفاده کند.

۳-۲: مشمول این آئین نامه می‌تواند به پیشنهاد مقام برجسته دانشگاه‌ها و تایید معاونت آموزشی دانشکده، دروس عمومی را به صورت غیرحضوری یا معرفی به استاد بگذارد.این دروس جزء واحدهای درسی دانشجو در آن نیمسال تحصیلی یعنی نمی‌شود و حداقل ۱۴ به عنوان شرط قبولی می‌شود.

ثبت: دروس معارف اسلامی شامل این بند نمی‌شود و دانشجوی استعداد درخشان موظف در کلاس‌های دروس معارف اسلامی دانشگاه به صورت حضوری شرکت می‌کنند.

در صورت برگزاری دروس معارف به صورت مجازی می‌توان از کلاس‌های مجازی استفاده کرد.

۳-۳: دانشجوی استعداددرخشان مجاز است در هر نیمسال تحصیلی به پیشنهاد استاد و تایید معاونت آموزشی دانشکده مشاوره مشاور تا ۲۷ واحد درسی را در رشته اصلی تحصیلی خود بگذراند.

۳-۴: دانشگاه می‌تواند زیر را برای دانشجویان واجد شرایط فراهم کند:

الف) یکی از اعضای هیئت علمی دارای مرتبه استادیاری به بالا را به عنوان استاد مشاور دانشجو تعیین کند.

ب) به منظور آموزش مباحث جدید علمی به دانشجویان استعداد درخشان، اقدام به تشکیل کلاس‌های ویژه کند.

ج) کلاس‌های آموزش زبان، مهارت‌های رایانه‌ای، مدیریت روش تحقیق و سایر موارد مشابه بر اساس نیاز سنجی برای دانشجویان دارای استعداد درخشان با تخفیف ویژه تشکیل دهد.

د) امکانات لازم برای شرکت دانشجویان دارای استعداد درخشان در کنفرانس‌های علمی و کارگاه‌های آموزشی داخل و خارج از کشور ارائه می‌شود.

هـ) نسبت به پرداخت کمک هزینه‌های لازم برای پایان نامه‌های تحقیقاتی بر حسب مورد و شرایط هر اقدامی.

ثبت: کمک هزینه از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه قابل پرداخت است.

۳-۵: دانشجویان مشمولان این آیین نامه (به استثنای مقاطع دکتری تخصصی و تخصصی بالینی) می‌توانند با تصمیم‌گیری در مورد موضوع ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی قانون خدمات پزشکان و خدمات پیراپزشکان موضوع قانون موضوع را در سازمان‌ها و مراکز آموزشی، پژوهشی انجام دهند. ، درمان و یا مدیریتی مرتبط با دانشگاه‌ها یا وزارت بهداشت بگذراند مشروط برای اینکه سازمان‌های فوق به خدماتی نیاز داشته باشند.

ماده ۴: محیطات رفاهی

دانشگاه می‌تواند حداکثر امکانات ممکن را در جهت اعطای وام و کمک هزینه تحصیلی، خوابگاه، بن خرید کتاب و تسهیلات استفاده از کتابخانه ها، آزمایشگاه‌ها، رایانه و اینترنت، امکانات زیارتی، تفریحی و ورزشی را برای دانشجویان استعداد درخشان فراهم آورد.

ماده ۵: هزینه‌های مالی و اعتباری برنامه‌های ویژه آموزشی، پژوهشی و سلامتی دانشجویان دارای استعداد درخشان از محل اعتبار برنامه‌های پرورش و حفظ استعدادهای درخشان و سایر منابع دانشگاه تامین می‌شود.

تنظیم: تخصیص بودجه دانشگاه‌ها نتایج ارزشیابی به عمل آمده از برنامه‌ها و عملکرد آن‌ها و هر میزان با تعداد دانشجویان دارای استعداد درخشان دانشگاه است.

ماده ۶: نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه بوده و در شرح و تفسیر مفاد آن نظر معاونت آموزشی وزارت بهداشت ملاک خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی دانشگاه و کنکور

منابع خبر

اخبار مرتبط

باشگاه خبرنگاران - ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹