کیهان:در دولت روحانی به منتقدان مذاکره حمله می شد،اما در دولت رئیسی منتقدان با استقبال رئیس جمهور مواجه می شوند و همین یعنی آرامش بخشیدن به جامعه!

کیهان:در دولت روحانی به منتقدان مذاکره حمله می شد،اما در دولت رئیسی منتقدان با استقبال رئیس جمهور مواجه می شوند و همین یعنی آرامش بخشیدن به جامعه!
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۱۴ شهریور ۱۴۰۱

در حالی که طی هشت سال دولت قبل بخش مهمی از وقت رئیس‌جمهور و یا برخی مقامات دولت صرف راه رفتن روی اعصاب مردم می‌شد. مثلا در شرایطی که نیروهای نظامی کشور در مقطعی مشغول مقابله با خطر داعش در آن‌سوی مرزها بودند ناگهان آقای روحانی در کسوت رئیس دولت با حمله به سپاه پاسداران و بیان کلید واژه‌هایی همچون «دولت با تفنگ و بی‌تفنگ» مدعی دخالت نظامیان در اقتصاد شد

منابع خبر

اخبار مرتبط

بی بی سی فارسی - ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
آفتاب - ۲ شهریور ۱۳۹۹