مشارکت حداکثری چرا و چگونه؟

مشارکت حداکثری چرا و چگونه؟
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۳۱ خرداد ۱۴۰۰گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو،

محمدعلی شبانی؛ توقع مشارکت حداکثری از مردمی که فشار حداکثری را در طول این هشت سال از جانب دولت متحمل شده‌اند، توقعی است بیجا؛ همین‌طور انتظار اینکه بخشی از مردم القائات رسانه‌های کور کننده را تکرار نکنند، تا زمانی که با رسانه ملی بیگانه‌اند، انتظاری است دور از ذهن. اما با این حال همگان خوب می‌دانیم که مشارکت قریب به ۵۰ درصد از مردم در انتخابات، خود دور از ذهن و فراتر از توقعات ما بود، و البته دور از ذهن خام‌اندیشانِ منافق، چراکه نه تنها تلاش ۲۴ ساعته، بلکه تهدید با چوب و لگد هم طبق معمول نتوانست نتیجه‌ای مطابق با معادلات آنان را به ارمغان بیاورد.

اما در باب تبیین آمار بی‌سابقه و فراتر از تصور و توقعِ مشارکت مردمی باید گفت که هر علتی، معلولی دارد و معلولِ ناکارآمدی در دولت، کاهش اقبال عمومی به صندوق رأی است. و متعاقباً کارآمد بودن و لمس آن از جانب مردم، اعتماد را به همراه دارد. این اعتماد و همراه شدن قلوب را، در مواجه مردم با سردار س.ل.ی.م.ا.ن.ی شاهد بودیم و هستیم. این اقبال و اعتماد به سردار را می‌توان نتیجه محسوس بودن حضور کارآمد ایشان در بین مردم قلمداد کرد.

"این اعتماد و همراه شدن قلوب را، در مواجه مردم با سردار س.ل.ی.م.ا.ن.ی شاهد بودیم و هستیم"اگر مردم در دولت، مجلس و دیگر ارگان‌ها و یا حتی تفکرات و ایدولوژی‌ها، عنصر «کارآمدی» را یافتند، به آن اعتماد می‌کنند، و عکس آن در رابطه با دولت آقای روحانی و انتخابات ۱۴۰۰ صادق است که مردم با دلسرد شدن از دولت، با صندوق رأی قهر کردند.

اگر در مدت این هشت سال، دولتی کارآمد و دلسوز زمام امور را در دست داشت و سفره معیشت مردم کوچک نمی‌شد، باز هم آمار مشارکت به زیر ۵۰ درصد تنزل می‌یافت؟ آیا رقابتی نبودن مناظرات دغدغه اصلی بخشی از مردم برای قهر با صندوق رأی بود یا کمبود شغل و گرانی مسکن و... که دولت متولی آن بوده؟ و آیا رد صلاحیت‌ برخی کاندید‌ها توسط شورای نگهبان دلیل حقیقی توده‌ای از مردم برای تحریم انتخابات بوده و یا عدم کارآمدی دولت به عنوان مهم ترین عنصر حکومت؟

در این چهار سال پیش‌رو دولت با ابزار و امکاناتی که در اختیار دارد، می‌تواند اقبال و اعتماد مردم را جلب کند و این بسته به میزان کارآمدی دولت است. تلقی اینکه کار نظام با آمار زیر ۵۰ درصد مشارکت تمام است، اشتباه است، چرا که بیش از ۵۰ درصد عدم مشارکت مسئله‌ای تثبیت شده و الی‌الابد نیست و قطعاً نسبت به عملکرد مثبت و یا منفی دولت به عنوان بخش مهمی از نظام تغییر پذیر است. امید است که دولت منتخب اقلیت، بتواند اعتماد اکثریت را به خود جلب و آحاد مردم ایران را با خود همراه کند.

محمدعلی شبانی -  نائب دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.

منابع خبر