وزیر خارجه ایران، می گوید ، هشت ماه پس از( برجام) هیچ بانک بزرگ اروپایی با ایران همراهی نکرده است

رادیو فردا - ۲ مهر ۱۳۹۵

محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، می گوید ، هشت ماه پس از( برجام) هیچ بانک بزرگ اروپایی به دلیل نگرانی از اقدامات تنبیهی آمریکا حاضر به آغاز همکاری با ایران نشده است. آقای ظریف که در شورای روابط خارجی آمریکا صحبت می کرد، گفت که براساس توافق هسته‌ای اجرای تعهدات ایران را می بایست آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید کند که تاکنون این کار را انجام داده و آمریکا به آن معترض نبوده است. وزیر خارجه ایران گفتآمریکادر خصوص تعهداتش وظیفه‌اش را انجام داده است، اما همین که در عرصه بین المللی بکوشند این توافق را اجرا کنند موضوع سخت می شود. محمد جواد ظریف به عنوان نمونه از بانک‌های بزرگ اروپایی مانند «اچ-اس-بی‌-سی» نام برد که به دلیل همکاری با ایران در دوران تحریم‌ها، میلیاردها دلار توسط آمریکا جریمه شدند

منابع خبر