ببینید دلار کشید پایین، قیمت‌ها نکشید!

خبر آنلاین - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰۶۰۶۰

منابع خبر
موضوعات مرتبط: پایین دلار قیمت

آخرین اخبار

خبر آنلاین - ۶ ساعت قبل
خبر آنلاین - ۶ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبر آنلاین - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
خبر آنلاین - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰