صهیونیست‌ها بیمارستانی در بیت حانون را هدف حمله توپخانه‌ای قرار دادند

خبرگزاری فارس - ۳ مرداد ۱۳۹۳

سخنگوی وزارت امور خارجه جنایت صهیونیست‌ها در منطقه بیت حانون که به خاک و خون کشیده شدن جمع زیادی از زنان و کودکان پناه گرفته در مدرسه تحت پوشش سازمان ملل انجامید را شدیدا محکوم کرد.

به گزارش ایسنا، مرضیه افخم اظهار داشت : مسئولیت تکرار جنایات جنگی علیه مردم مظلوم و بی پناه باریکه غزه و از آن جمله مدرسه‌ای که زیر نظر آژانس امداد و نجات سازمان ملل متحد می‌باشد، مستقیما متوجه این سازمان و نهادهای تابعه آن می باشد.

سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: امروز بیش از هرزمانی روشن شده است که خوی وحشیگری و استیصال صهیونیستها دست از هیچ جنایتی علیه مردم بیدفاع غزه فرو نمی‌گذارد.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری فارس - ۳ مرداد ۱۳۹۳
بی بی سی فارسی - ۳ مرداد ۱۳۹۳