بدهی دولت به تأمین اجتماعی بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان است

بدهی دولت به تأمین اجتماعی بیش از 23 هزار میلیارد تومان است
آفتاب
آفتاب - ۲۷ فروردین ۱۳۹۰

آفتاب: رئیس کانون بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی گفت: بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی به بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. علی اکبر خبازها درخصوص بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی، اظهار داشت: بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی ناشی از تعهداتی است که دولت در اختیار گرفته است. وی در ادامه افزود: سال گذشته از سوی رئیس‌جمهور عنوان شد که تا پایان دولت دهم تعهدات دولت به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود ولی این امر محقق نشد. رئیس کانون بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی در خصوص دریافت فرانشیز در مراکز ملکی صندوق تأمین اجتماعی گفت: بازنشستگان مخالف اجرای دریافت فرانشیز هستند. گفتنی است که محمود احمدی‌نژاد در اولین کنفرانس خبری خود در سال ۹۰ گفته بود که دولت هیچ‌گونه بدهی به تامین اجتماعی یا ارگان دیگری ندارد.

منابع خبر