سهام مخابرات ایران کاملا مطابق قانون اصل ۴۴ واگذار شد

ایسکا نیوز - ۸ مهر ۱۳۸۸

به گزارش روز چهارشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران"ایسکانیوز"، خانی اظهار داشت: در قانون اصل ۴۴ هیج منع قانونی برای واگذاری سهام به نهادهای عمومی غیردولتی وجود ندارد و حتی در قانون در بخصی از بخشها اجازه بیشتری هم به نهادهای عمومی غیردولتی برای اینکه در فعالیت‌های اقتصادی حضور بیشتری داشته باشند داده شده است. وی ادامه داد: از جمله در خرید سهام بانک‌های دولتی نهادهای عمومی غیردولتی می‌توانند ۱۰ درصد سهام مورد واگذاری را خریداری کنند در صورتی‌که شرکت بخص خصوصی حداکثر ۵ درصد از سهام بانک‌ها را می‌تواند خریداری کند. خانی گفت: در قانون بودجه‌های سنواتی نیز طی سال‌های گذشته همواره به دولت تکلیف شده است که بابت رد دیون دولت به نهادهای عمومی غیردولتی سهام واگذار شود. وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی در بحث واگذاری سهام شرکت‌های دولتی کاملا به تکالیف قانونی عمل کرده‌اند گفت: اگر این فرآیند دچار مشکل است باید مجلس قانون آن را عوض کند اما تا زمانی که قانون عوض نشده عمل کردن به آن نباید مورد مؤاخذه قرار بگیرد. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ با تأکید بر اینکه عنوان «شبه دولتی» اساساً جایگاه و ارزش قانونی ندارد اظهار کرد: سازمان خصوصی‌سازی بر حسب تکلیف خود سهام شرکت را در بورس عرضه می‌کند و یا به مزایده می‌گذارد و تمام اشخاص حقیقی و همچنین حقوقی غیردولتی اعم از نهادهای عمومی غیردولتی یا تعاونی و خصوصی می‌توانند متقاضی خرید باشند.

وی در خصوص محدودیت نهادهای عمومی غیردولتی در قانون اصل ۴۴ گفت: محدودیت نهادهای عمومی غیردولتی بسیار کمتر از بخش خصوصی و تعاونی است و صرفاً تنها محدودیتی که در ماده ۶ قانون اصل ۴۴ ذکر شده است اینکه سهم این نهادها از کل بازار کالا و خدمات نباید بیش از ۴۰ درصد باشد

منابع خبر