فرزندان رهبر انقلاب این روزها چه می‌کنند؟

فرزندان رهبر انقلاب این روزها چه می‌کنند؟
تابناک
آفتاب - ۲۰ اسفند ۱۳۹۱

حدادعادل درباره نحوه شکل گرفتن این وصلت می گوید: «سال ۷۷، خانمی به خانه ما زنگ زده بود و گفته بود که می خواهیم برای خواستگاری خدمت برسیم. خانم ما گفته بود دختر ما در حال حاضر سال چهارم دبیرستان است و می خواهد ادامه تحصیل دهد. ایشان دوباره پرسیده بودند اگر امکان دارد ما بیاییم دخترخانم را ببینیم تا بعد. اما خانم ما قبول نکرده بودند. بعد خانم ما از ایشان پرسیده بودند اصلاً شما خودتان را معرفی کنید.

و ایشان هم گفته بودند؛ من خانم مقام معظم رهبری هستم.

منابع خبر