گزارش رئیس کل بانک مرکزی از ادغام موسسات اعتباری و ابراز نگرانی از سود موسسات مالی و بانک ها

خبرگزاری مهر - ۱۳ تیر ۱۳۹۱

ابراهیم نکو در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به نشست امروز رئیس کل بانک مرکزی با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در این نشست رئیس کل بانک مرکزی گزارشی مختصر از ساماندهی موسسات و صندوقهای اعتباری ارائه داد و نمایندگان در ادامه سوالاتی را از وی پرسیدند که بهمنی به صورت کلی جواب داد.

وی افزود: همچنین نمایندگان در ادامه نگرانی خود را از سود کلان بانک ها و موسسات مالی ابراز داشتند که رئیس کل بانک مرکزی هم از این موضوع اظهار نگرانی کرد و توضیحاتی را ارائه کرد که باز هم کلی بود و به همین دلیل بحث در این زمینه توسط نمایندگان ادامه پیدا نکرد.   دبیر کمیسیون اقتصادی همچنین گفت: در بخش دیگری از نشست امروز کمیسیون اقتصادی روسای مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشورمان به همراه بقایی دبیر مناطق آزاد حضور داشتند و هرکدام گزارشی چند دقیقه ای از مسئولیتهای خود ارائه دادند.   نکو به حضور مسئولان مرکز پژوهشهای مجلس در نشست کمیسیون اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: اعضای کمیسیون اقتصادی در این جلسه خواهان ارتباط مستمر کارشناسان مرکز پژوهشها با کمیسیون اقتصادی شدند.   وی با بیان اینکه گرانی و تورم از دغدغه های کمیسیون اقتصادی است، گفت: قرار است در جلسات آینده کمیسیون اقتصادی مسئولان مرتبط با اقتصاد کشور به صورت تحلیلی گزارشی را به نمایندگان ارائه کنند.
 

منابع خبر