محقق انگلیسی: امام خمینی (ره ) دین اسلام را احیا کرد/ می توان ایشان را منجی خطاب نمود

محقق انگلیسی: امام خمینی (ره ) دین اسلام را احیا کرد/ می توان ایشان را منجی خطاب نمود
خدمت
خدمت - ۱۰ خرداد ۱۳۹۴

به گزارش خدمت؛ معین یاسین مدیر موسسه پژوهشی ˈگلوبال ویژن 2000ˈ در گفت وگو با ایرنا گفت: زمانی که انقلاب ایران در سال ۵۷ صورت گرفت، کمونیسم، کاپیتالیسم و اساسا دیدگاه های غیر اسلامی به طور گسترده فعالیت داشتند؛ اما آیت الله خمینی (ره ) ثابت کرد که می توان این تفکرات به ظاهر شکست ناپذیر را از میان برداشت.

وی با بیان اینکه حضرت امام (ره) قدرت های بزرگ را شکست دادند، افزود: ایشان به جنبش های مقاومت اسلامی علیه محور انگلیس - آمریکا - صهیونیسم الهام بخشید تا به ایستادگی شان ادامه دهند.

یاسین ادامه داد: آیت الله خمینی (ره) به امت های اسلامی آموختند که به جای توسل به نظریات کاپیتالیسم، کمونیسم و اندیشه های فاسد انقلاب های مدرن، به ارزش های اصیل اسلامی روی آورده، اندیشه جهاد را احیا کنند تا بتوانند برای اقامه حق موفق شوند؛ به عبارت دیگر اسلام نیازی به تمدن های دیگر و یا اندیشه های افراط گرانه برای تحقق حق ندارد.

این کارشناس انگلیسی تصریح کرد: آیت الله خمینی (ره) یک تئوریسین و یک رهبر عالیقدر برای امت اسلام بود که توانستند اندیشه مقابله با ظلم و سرکوب را به صورت عملی و در قالب یک دولت اسلامی از خود به یادگار بگذارند.

وی با بیان اینکه 'اندیشه حضرت امام خمینی (ره) از بطن آموزه های اسلامی سرچشمه گرفته' است، افزود: اما به جای اینکه ایشان به گوشه نشینی و زهد اکتفا کنند این آموزه ها را در مسیر تحقق آرمان های سیاسی شان به کار گرفتند.

یاسین با اشاره به اینکه حضرت امام خمینی (ره ) در ارائه 'تصویر کاملی' از اسلام نقش به سزایی داشتند، افزود: به غیر از جنبه های روحانی اسلام، ایشان تصویری عملی از کارکرد اقتصاد و سیاست اسلامی را در قالب حکومت دینی ارائه دادند.

وی ادامه داد: آیت الله خمینی (ره) یک نمونه بی نظیر از یک رهبر دینی است که می توان به عنوان منجی خطاب نمود. ایشان با تکیه بر اسلام در روح حقانیت دمید و دین را زنده کرد.

معین یاسین با بیان اینکه اندیشه های امام راحل (ره ) محدود به زمان خودش نیست، تصریح کرد که تفکر ایشان همچنان ظرفیت تکرار را در جوامع مسلمان دارد

منابع خبر