محکومیت ۶ ایرانی به حبس ابد در امارات

حبس ابد برای ربایندگان شریک مهدی هاشمی
گویا
فردا - ۸ اسفند ۱۳۹۳

ایسنا: دادگاهی در امارت متحده عربی شش ایرانی را به اتهام آن‌چه مشارکت در آدم‌ربایی خوانده به حبس ابد محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، یک دادگاه در امارات متحده عربی شش مرد ایرانی را به اتهام دست داشتن در پرونده ربایش عباس یزدان پناه تاجر ایرانی تبعه انگلیس به حبس ابد محکوم کرده است.

رویترز به نقل از روزنامه چاپ امارات گزارش داد که سه تن از این متهمان بصورت غیابی محاکمه شده اند.

عباس یزدان پناه یک ایرانی الاصل تبعه انگلیس است که در ژوئن سال ۲۰۱۳ در دوبی ربوده شد. همسر وی پس از این حادثه مدعی شد که سرویس اطلاعاتی ایران پشت این آدم ربایی قرار دارد.

دادستان‌های دوبی نیز مدعی اند که این شش مرد ایرانی یزدان پناه را ربوده و از امارات خارج کرده اند.

این در حالی است که سه متهم حاضر در دادگاه هرگونه دست داشتن در این آدم ربایی و آزاد و اذیت وی را رد کرده‌اند.

منابع خبر