رهبران جهان از کشته شدن اسامه بن لادن استقبال کردند

رادیو فردا - ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰

در نخستین واکنشها به کشته شدن اسامه بن لادن، رهبران شماری از کشور های جهان با استقبال از نابودی رهبر القاعده ، نسبت به احتمال عملیات تلافی جویانه گروههای تروریستی هشدار دادند. رهبران فرانسه ، بریتانیا و آلمان کشته شدن بن لادن را پیروزی بزرگی خواندند ولی درعین حال گفته اند که جنگ با تروریسم به پایان نرسیده و باید هوشیار بود . سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، در اولین واکنش به این خبر گفت که این اقدام، عزم و اراده قاطع پاکستان را در جنگ با تروریسم نشان میدهد. حامد کرزی رئیس جمهور ی افغانسان هم گفت که کشته شدن بن لادن در پاکستان نشان میدهد که جنگ با تروریسم را باید در کشور همسایه پیش برد. آقای کرزی اظهار امیدواری کرد که مرگ بن لادن، پایان تروریسم در جهان باشد .

سخنگوی وزارت خارجه هند هم کشته شدن بن لادن در پاکستان را نشانه ای از پناه گرفتن تروریستهای وابسته به گروههای مختلف در پاکستان دانست

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

پیک ایران - ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰
رادیو فردا - ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰
خبرگزاری مهر - ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰