وزارت اقتصاد دستوری مبنی بر انتشار فیش های حقوقی دولت قبل نداده است

خبرگزاری میزان - ۳۱ تیر ۱۳۹۵

به دنبال اخبار منتشر شده در زمینه دستور وزارت اقتصاد به مدیران زیر مجموعه خود برای انتشار فیش های حقوقی مدیران وزارت اقتصاد ودارایی در دوره ریاست جمهوری پیشین، این وزارتخانه موضوع را تکذیب کرد

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۴ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۴ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۴ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز