سفیر ایران در پاکستان می گوید خبر آزادی مرزبانان ایرانی رسما تایید نشده است

منابع خبری پاکستان از آزادی مرزبانان ایرانی خبر دادند
کلمه
رادیو فردا - ۱۰ اسفند ۱۳۹۲

خبرگزاری فارس از قول علیرضا حقیقیان، سفیر ایران در اسلام‌آباد گزارش داده است که ﻣﻘﺎم های رﺳﻤﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ھﻨﻮز خبر آزادی ۵ مرزبان به گروگان گرفته شده ایرانی را تایید نکرده اند. این خبرگزاری ساعتی پیش از آن بنقل از ﻣﺴﻌﻮد ﺟﺰاﯾﺮی، ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺑﺴﯿﺞ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ایران گفته بود که این مرزبانان آزاد شده اند. در مورد آزادی این ۵ مرزبان، در ساعات گذشته خبرهای ضدو نقیضی انتشار یافته و یک مقام امنیتی پاکستان نیزگفته بود این عده  در بین یازده نفری که در عملیات روز شنبه ارتش پاکستان آزاد شدند، نبودند.  گروه جیش العدل از نوزدهم بهمن ماه این پنج سرباز را در مرز پاکستان با ایران ربوده و خواستار آزادی عده ای از زندانیان سنی یا مرتبط با این گروه شده بود و در چند روز گذشته نیز تهدید کرده بود که یکی از آنها را خواهد کشت

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز