نخستین ناوشکن ایران در آب های دریای خزر

عصر ایران - ۶ آذر ۱۳۹۳

فرمانده دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر : اکنون تنها کشور روسیه در آب های دریای خزر ناوشکن دارد و ایران نیز تا پایان سال جاری ناو شکن خود را به عنوان دومین کشور در دریای خزر مستقر خواهد کرد

منابع خبر