دانشگاه گرمیان کردستان عراق کرسی زبان و ادبیات فارسی راه اندازی می کند

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ شهریور ۱۳۹۵

اربیل - ایرنا- در راستای توسعه همکاری های علمی و فرهنگی بین کردستان عراق و ایران، دانشگاه های 'گرمیان' و 'فردوسی مشهد' یادداشت تفاهمی امضاء کردند که براساس آن کرسی زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه گرمیان راه اندازی می شود.

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ شهریور ۱۳۹۵
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ شهریور ۱۳۹۵