ریزش گسترده مخاطبان سینما در ایران

ریزش گسترده مخاطبان سینما در ایران
آفتاب
شفاف - ۶ اسفند ۱۳۸۹

خبرآنلاین: امیر حسین علم الهدی کارشناس اکران که مهمان برنامه سینمایی«هفت» بود با بیان این مطلب گفت: «در سال ۱۳۶۸ حدود ۸۰ میلیون نفر به سینما رفته بودند اما در سال‌جاری این رقم به ۱۲ یا ۱۳ میلیون نفر رسیده است.» بخشی از برنامه «هفت» که جمعه شب روی آنتن رفت به موضوع اکران و معضلات آن اختصاص داشت. علم‌الهدی افزود: «این آمار نشان می​دهد که مردم ایران در سال ۶۸ سالی دوبار به سینما می‌رفتند، اما در حال حاضر هرچند سال یک‌بار به سینما می​روند.»

منابع خبر