هواپیمایی آسمان اسپانسر پرسپولیس شد

جهان نیوز - ۲ آذر ۱۳۸۸

به گزارش مهر، پس از مذاکرات حبیب کاشانی و علی عابدزاده، مدیر عامل شرکت هواپیمایی آسمان، این شرکت به جمع اسپانسر های این فصل باشگاه پرسپولیس افزوده شد. هواپیمایی آسمان در فصل قهرمانی پرسپولیس(۸۷-۸۶) نیز یکی از اسپانسر های این باشگاه بود. باشگاه پرسپولیس قبل از این نیز با شهرداری تهران به عنوان حامی مالی اصلی خود به توافق رسیده بود

منابع خبر