پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ آغاز شد/۱/

پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی امروز برگزار  می شود
خبرگزاری جمهوری اسلامی
ایلنا - ۱۹ فروردین ۱۳۹۱

پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات معاون توسعه سرمایه‌گذاری گروه صنعتی آریا آغاز شد.
ایلنا: پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات معاون توسعه سرمایه‌گذاری گروه صنعتی آریا آغاز شد. به گزارش خبرنگارا یلنا، پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده گروه صنعتی آریا در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ناصر سراج، ‌نماینده دادستان، وکلای پرونده و چند تن از متهمان آغاز شد. قرار است در این جلسه الف – ش معاون توسعه سرمایه‌گذاری گروه صنعتی آریا دربرابر کیفرخواست و اتهامات وارده از خود دفاع کند. پایان پیام
.

منابع خبر
آغاز پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ اقتصادی باشگاه خبرنگاران - ۱۹ فروردین ۱۳۹۱
پنجمین جلسه محاکمه متهمان پرونده فساد بزرگ مالی آغاز شد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۹ فروردین ۱۳۹۱
آغاز پنجمین جلسه دادگاه پرونده فسادمالی جهان نیوز - ۱۹ فروردین ۱۳۹۱