اصابت یک فروند موشک به اراضی اشغالی

باشگاه خبرنگاران - ۲۲ آذر ۱۳۹۴

یک راکت که از نوار غزه شلیک شده بود به جنوب فلسطین اشغالی اصابت کرد.

منابع خبر