۱۵۱نماینده ای که نامه جاده جنگل ابر را امضا کردند/ به عشق نوروزی امضا می کنم!

عصر ایران - ۲۶ آذر ۱۳۹۳

جنگلی که از زمان دولت اول محمود احمدی نژاد عده ای قصد ویرانی و دخل و تصرف به این جنگل بکر و دست نخورده را داشتند. ماجرایی که از دور دوم سفرهای استانی آقای رییس جمهور شروع شد. پای ایشان که به گلستان رسید ساخت جاده ای در جنگل ابر برای اتصال علی آباد به شاهرود به تصویب رسید. حامیان آن نمایندگان شدند و وزارت کشاورزی و فعالان محیط زیست مخالفان

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبر خونه - ۲۶ آذر ۱۳۹۳