آبروی این عروس را حفظ کنید

آبروی این عروس را حفظ کنید
تابناک
تابناک - ۲ مهر ۱۳۹۳

سایت خیریه همت نوشت:

سلام و خداقوت

این فراخوان برای تهیه جهیزیه یک عروس آبرومند است.

خانواده از نعمت پدر محروم است و مادر خانواده به سختی از فرزندانش سرپرستی می کند.

سه فرزند خانواده ازدواج کرده و از  چهار فرزند دیگر؛ دو دختر عقد کرده هستند.

در خانه ای کوچک در یکی از مناطق مرکزی تهران مستاجر هستند.

مادر خانواده شغل ثابتی ندارد و گاهی بعنوان کارگر برای نظافت به منزل مردم میرود.

همت کنید برای تهیه جهیزیه یکی از دو دختر عقد کرده ایشان.

تذکر مهم:

در صورت عبور کمکها از سقف مورد نیاز صرف موارد بعدی خواهد شد

برای شرکت در این امر خیر به اینجا مراجعه کنید.

منابع خبر