بلومبرگ : بدون مشارکت ایران طرح توقف افزایش تولید نفت عملی نخواهد بود

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۷ شهریور ۱۳۹۵

تهران - ایرنا - توقف افزایش تولیدنفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت ' اوپک ' بدون مشارکت ایران که درصدد تقویت سطح تولید برای بازیابی سهم خود در بازار است، عملی نخواهد شد.

منابع خبر