احتمال افزایش قیمت آب از ماه آینده

احتمال افزایش قیمت آب از ماه آینده
همشهری
شفاف - ۱۹ مهر ۱۳۹۰

واحد مرکزی خبر: محمدرضا عطارزاده در نشستی خبری گفت : در حال حاضر میانگین کشوری قیمت آب ۲۸۸ تومان است و امسال قیمت آب حد اکثر تا ۲۰ درصد قابل افزایش است که باید ستاد هدفمندی یارانه‌ها تصمیم بگیرد.عطارزاده افزود :‌ در بخش‌های مختلف کشور ضریب‌های مختلفی بر این قیمت تاثیرگذار است

منابع خبر
احتمال افزایش قیمت آب از ماه آینده جهان نیوز - ۱۹ مهر ۱۳۹۰
احتمال افزایش قیمت آب از ماه آینده عصر ایران - ۱۹ مهر ۱۳۹۰