اشخاص حقیقی تاپایان خرداد ۱۴۰۰برای ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی فرصت دارند

اشخاص حقیقی تاپایان خرداد ۱۴۰۰برای ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی فرصت دارند
ایسنا
ایسنا - ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ایسنا/کهگیلویه و بویراحمد مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد گفت: اشخاص حقیقی تا پایان ۳۱ خرداد ماه سال جاری برای ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی فعالیت های شغلی خود در یک ساله گذشته فرصت دارند.

محمدعلی غفاری  بابیان اینکه خود اظهاری مالیاتی گام نخست اعتمادآفرینی در تعامل بامودیان مالیاتی  است، اظهار کرد: کوتاهی در ثبت اظهارنامه مالیاتی برای فعالان اقتصادی جرائمی را به همراه دارد.

وی بیان کرد: همچنین اشخاص حقوقی تا پایان تیر ماه امسال برای ارائه اظهارنامه مالیاتی یک سال گذشته تاکنون فرصت دارند.

مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد تصریح کرد: مودیان مالیاتی مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خودرا در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه که بوسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه  شده است، تنظیم و تا آخر خرداد ماه به ادارات امور مالیاتی تسلیم ومالیات متعلقه را پرداخت نمایند.

غفاری عنوان کرد: مودیان با تسلیم اظهارنامه بر اساس واقعیات عملکرد به شفافیت مالیاتی و تعامل دوسویه کمک خواهند کرد و درعین حالب از مزایای بخشودگی ها و معافیت های مالیاتی پیش بینی شده در قانون ویژه فعالان اقتصادی خوش حساب برخوردار خواهند شد.

مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد تصریح کرد: در راستای توسعه خدمات الکترونیکی و به منظور تکریم مودیان و کاهش ترددهای غیر ضروری، طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی برای مودیان مالیات  در سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی به نشانی  راه اندازی شده است.

غفاری گفت: در زمان حاضر مودیان مالیاتی با تایید و ارسال فرم الکترونیکی درخواست استفاده از خدمات الکترونیکی ابلاغ و مدیریت درخواست ها که از کانال های مختلف الکترونیکی سازمان در دسترس قرار گرفته، از این خدمت نوین بهره مند هستند.

وی با اشاره به اینکه پیش از این ابلاغ اوراق مالیاتی به صورت فیزیکی و با مراجعه به محل کسب و یا اقامتگاه قانونی شخص انجام می‌گرفت، گفت: مودیان مالیاتی می‌توانند با مراجعه به سامانه www.tax.gov.irاز آخرین اوراق مالیاتی تشخیص یا قطعی مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده خود مطلع شوند.

مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد گفت: ۹۰درصد از مودیان فعال این استان درسامانه ابلاغ الکترونیک نام نویسی شده اند.

به گزارش ایسنا، غفاری با اینکه ۱۹هزار و۵۰۰مودی مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد در سال گذشته اظهارنامه مالیاتی ارائه کرده اند گفت: مودیان مالیاتی با تسلیم اظهارنامه میزان مالیات عملی و اقتصادی یکسال خود را تعیین می کنند که این امر بیانگر تعامل و در عین حال اعتماد سازمان امور مالیاتی به فعالان اقتصادی است ودر سال ۱۳۹۹حدود ۷۰درصد اظهارنامه مالیاتی مودیان مالیاتی برای اولین بار بدون رسیدگی پذیرش شد.

انتهای پیام

منابع خبر

اخبار مرتبط

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری دانشجو - ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰