توسعه مناطق ویژه اقتصادی در راستای اقتصاد مقاومتی است

خبرگزاری میزان - ۱۱ شهریور ۱۳۹۵

مدیرعامل شرکت سهامی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با بیان اینکه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی یکی از راه های توسعه کشوراست، گفت:ایجاد این مناطق در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و تحرک بخشی در روابط تجاری خارجی است

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۱ شهریور ۱۳۹۵
خبرگزاری فارس - ۱۱ شهریور ۱۳۹۵