اعتراض‌های خشونت‌آمیز در یمن

اعتراض‌های خشونت‌آمیز در یمن
بی بی سی فارسی
بی بی سی فارسی - ۲۴ شهریور ۱۴۰۰

اعتراض‌های خشونت‌آمیز در یمن۸ ساعت پیش

منبع تصویر،

EPA

توضیح تصویر،

شش سال جنگ یمن را ویران کرده است

در یمن در شهر عدن اعتراضات خشونت آمیزی صورت گرفته است.

سرویس‌های خدمات عمومی در مناطق تحت ائتلاف مورد حمایت عربستان سعودی با فروپاشی کامل روبرو است، و عدن و دیگر شهرهای جنوب این کشور در فقر گسترده‌ای به سر می‌برند که این وضعیت اعتراض‌های مردم را برانگیخته است.

صدها معترض در عدن با نیروهای امنیتی درگیر شدند. معترضان راهها را مسدود کرده، ساختمانهای دولتی را به آتش کشیدند و خودروها را در خیابان‌ها سوزاندند.

این فقیرترین کشور عربی بر اثر شش سال جنگ ویران شده است.

در این جنگ شش ساله دولت یمن که تحت حمایت عربستان سعودی است در نبرد با جنبش شورشیان حوثی بوده است.

منبع تصویر،

AFP

توضیح تصویر،

شورشیان حوثی در سپتامبر ۲۰۱۴ وارد صنعا شدند و در ژانویه ۲۰۱۵ کنترل کامل را به دست گرفتند

شورشیان حوثی که از حمایت ایران برخوردار هستند از اواخر سال ۲۰۱۴، هنگامی که نیروهای وفادار به دولت عبد ربه منصور هادی را بیرون راندند، کنترل صنعا و بسیاری از مناطق شمال غربی یمن را در دست گرفتند.

بحران یمن پس از ورود نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان در این نزاع شدت گرفت.

پیش از آن اعتراضات و خشونت‌ها دو رئیس جمهور پیاپی، یعنی علی عبدالله صالح و عبدربه منصور هادی را مجبور به کناره‌گیری از قدرت کرده بود.

تخمین زده می‌شود که بیش از ۱۳۰ هزار نفر در جریان جنگ شش ساله در یمن کشته شده‌اند و به گفته سازمان ملل متحد بیش از ۶۰ درصد مرگ غیرنظامیان در نتیجه حملات هوایی به رهبری عربستان سعودی بوده است.

این جنگ باعث بدترین بحران انسانی شده است. به طوری که ۱۲ میلیون نفر به کمک‌های غذایی متکی هستند و نیمی از کودکان زیر پنج سال از سوء تغذیه رنج می‌برند.

دیوید بیسلی، رئیس برنامه جهانی غذا، مصرانه درخواست کمک مالی بیشتری برای یمن کرده است.

او گفته که پنج میلیون نفر در یمن درگیر قحطی هستند. دیوید بیسلی گفته که منابع در اختیار برنامه جهانی غذا برای یمن از ماه آینده به پایان می‌رسد.

او این وضعیت را یک فاجعه توصیف کرد.

"دیوید بیسلی گفته که منابع در اختیار برنامه جهانی غذا برای یمن از ماه آینده به پایان می‌رسد.او این وضعیت را یک فاجعه توصیف کرد"طرح کمک‌های بشردوستانه برای یمن که به کمک کشورها در سراسر جهان بستگی دارد در حال حاضر با دو و نیم میلیارد دلار کمبود منابع مالی روبرو است.

نهادهای خیریه ‌تصمیم بریتانیا در کاهش کمک مالی به یمن را محکوم کردند

حوثی‌ها کیستند؟

دادگاه تجدید نظر بریتانیا خواستار بررسی فروش تسلیحات به عربستان شد

اعتراض‌های خشونت‌آمیز در یمن

یمن

منبع تصویر، EPA

توضیح تصویر،

شش سال جنگ یمن را ویران کرده است

در یمن در شهر عدن اعتراضات خشونت آمیزی صورت گرفته است.

سرویس‌های خدمات عمومی در مناطق تحت ائتلاف مورد حمایت عربستان سعودی با فروپاشی کامل روبرو است، و عدن و دیگر شهرهای جنوب این کشور در فقر گسترده‌ای به سر می‌برند که این وضعیت اعتراض‌های مردم را برانگیخته است.

صدها معترض در عدن با نیروهای امنیتی درگیر شدند. معترضان راهها را مسدود کرده، ساختمانهای دولتی را به آتش کشیدند و خودروها را در خیابان‌ها سوزاندند.

این فقیرترین کشور عربی بر اثر شش سال جنگ ویران شده است.

در این جنگ شش ساله دولت یمن که تحت حمایت عربستان سعودی است در نبرد با جنبش شورشیان حوثی بوده است.

منبع تصویر، AFP

توضیح تصویر،

شورشیان حوثی در سپتامبر ۲۰۱۴ وارد صنعا شدند و در ژانویه ۲۰۱۵ کنترل کامل را به دست گرفتند

شورشیان حوثی که از حمایت ایران برخوردار هستند از اواخر سال ۲۰۱۴، هنگامی که نیروهای وفادار به دولت عبد ربه منصور هادی را بیرون راندند، کنترل صنعا و بسیاری از مناطق شمال غربی یمن را در دست گرفتند.

بحران یمن پس از ورود نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان در این نزاع شدت گرفت.

پیش از آن اعتراضات و خشونت‌ها دو رئیس جمهور پیاپی، یعنی علی عبدالله صالح و عبدربه منصور هادی را مجبور به کناره‌گیری از قدرت کرده بود.

تخمین زده می‌شود که بیش از ۱۳۰ هزار نفر در جریان جنگ شش ساله در یمن کشته شده‌اند و به گفته سازمان ملل متحد بیش از ۶۰ درصد مرگ غیرنظامیان در نتیجه حملات هوایی به رهبری عربستان سعودی بوده است.

این جنگ باعث بدترین بحران انسانی شده است. به طوری که ۱۲ میلیون نفر به کمک‌های غذایی متکی هستند و نیمی از کودکان زیر پنج سال از سوء تغذیه رنج می‌برند.

دیوید بیسلی، رئیس برنامه جهانی غذا، مصرانه درخواست کمک مالی بیشتری برای یمن کرده است.

او گفته که پنج میلیون نفر در یمن درگیر قحطی هستند. دیوید بیسلی گفته که منابع در اختیار برنامه جهانی غذا برای یمن از ماه آینده به پایان می‌رسد.

او این وضعیت را یک فاجعه توصیف کرد. طرح کمک‌های بشردوستانه برای یمن که به کمک کشورها در سراسر جهان بستگی دارد در حال حاضر با دو و نیم میلیارد دلار کمبود منابع مالی روبرو است.

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false" />

اعتراض‌های خشونت‌آمیز در یمن

یمن

منبع تصویر، EPA

توضیح تصویر،

شش سال جنگ یمن را ویران کرده است

در یمن در شهر عدن اعتراضات خشونت آمیزی صورت گرفته است.

سرویس‌های خدمات عمومی در مناطق تحت ائتلاف مورد حمایت عربستان سعودی با فروپاشی کامل روبرو است، و عدن و دیگر شهرهای جنوب این کشور در فقر گسترده‌ای به سر می‌برند که این وضعیت اعتراض‌های مردم را برانگیخته است.

صدها معترض در عدن با نیروهای امنیتی درگیر شدند. معترضان راهها را مسدود کرده، ساختمانهای دولتی را به آتش کشیدند و خودروها را در خیابان‌ها سوزاندند.

این فقیرترین کشور عربی بر اثر شش سال جنگ ویران شده است.

در این جنگ شش ساله دولت یمن که تحت حمایت عربستان سعودی است در نبرد با جنبش شورشیان حوثی بوده است.

منبع تصویر، AFP

توضیح تصویر،

شورشیان حوثی در سپتامبر ۲۰۱۴ وارد صنعا شدند و در ژانویه ۲۰۱۵ کنترل کامل را به دست گرفتند

شورشیان حوثی که از حمایت ایران برخوردار هستند از اواخر سال ۲۰۱۴، هنگامی که نیروهای وفادار به دولت عبد ربه منصور هادی را بیرون راندند، کنترل صنعا و بسیاری از مناطق شمال غربی یمن را در دست گرفتند.

بحران یمن پس از ورود نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان در این نزاع شدت گرفت.

پیش از آن اعتراضات و خشونت‌ها دو رئیس جمهور پیاپی، یعنی علی عبدالله صالح و عبدربه منصور هادی را مجبور به کناره‌گیری از قدرت کرده بود.

تخمین زده می‌شود که بیش از ۱۳۰ هزار نفر در جریان جنگ شش ساله در یمن کشته شده‌اند و به گفته سازمان ملل متحد بیش از ۶۰ درصد مرگ غیرنظامیان در نتیجه حملات هوایی به رهبری عربستان سعودی بوده است.

این جنگ باعث بدترین بحران انسانی شده است. به طوری که ۱۲ میلیون نفر به کمک‌های غذایی متکی هستند و نیمی از کودکان زیر پنج سال از سوء تغذیه رنج می‌برند.

دیوید بیسلی، رئیس برنامه جهانی غذا، مصرانه درخواست کمک مالی بیشتری برای یمن کرده است.

او گفته که پنج میلیون نفر در یمن درگیر قحطی هستند. دیوید بیسلی گفته که منابع در اختیار برنامه جهانی غذا برای یمن از ماه آینده به پایان می‌رسد.

او این وضعیت را یک فاجعه توصیف کرد. طرح کمک‌های بشردوستانه برای یمن که به کمک کشورها در سراسر جهان بستگی دارد در حال حاضر با دو و نیم میلیارد دلار کمبود منابع مالی روبرو است.

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false">

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز