صدور کیفرخواست برای بازپرسی که توی گوش سرباز بابلی زده بود

صدور کیفرخواست برای بازپرسی که توی گوش سرباز بابلی زده بود
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۹ روز قبل

یک منبع خبری از صدور کیفرخواست برای بازپرس دادسرای بابل در پرونده بدرفتاری با محمد حسن کریمی (سرباز بابلی) خبر داد و اظهار کرد: از همان اوایل انتشار خبر برخورد ناپسند بازپرس با سرباز بابلی، با دستور رئیس قوه قضاییه برای بازپرس خاطی پرونده تشکیل شد و دادسرا پس از تحقیقات مفصل و مستند، برای صدور رای توسط دادگاه، کیفرخواست صادر کرده است.

منابع خبر

آخرین اخبار

خبر آنلاین - ۱۲ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۹ روز قبل