انتخاب شهردار اراک ابتر ماند/۴ عضو شورای شهر جلسه را ترک کردند!

انتخاب شهردار اراک ابتر ماند/۴ عضو شورای شهر جلسه را ترک کردند!
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۳۰ شهریور ۱۴۰۰دریافت ۲۴ MB

منابع خبر

آخرین اخبار

باشگاه خبرنگاران - ۱۲ ساعت قبل
باشگاه خبرنگاران - ۱۲ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۳۰ شهریور ۱۴۰۰