مدیرعامل جدید خودروسازی سایپا کیست؟

مدیرعامل جدید خودروسازی سایپا کیست؟
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۴ روز قبل

به گزارش خبرآنلاین، سید جواد سلیمانی امروز پس از ۳ سال فعالیت در سایپا از گروه خودروسازی سایپا خداحافظی کرد و محمدعلی تیموری مدیریت سایپا را به دست گرفت.

تیموری مدیریت در شرکت خدمات فنی رنا را مدتی بر عهده داشته است.

۲۲۳۲۲۵ 

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری میزان - ۹ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز