هاشمی رسماً توییت جنجالی منتسب به خود را تکذیب کرد+تکمیلی

تابناک - ۱۶ فروردین ۱۳۹۵

رئیس مجمع تشخیص مصلحت دیدار دکتر محسن رضایی و مدیران دبیرخانۀ مجمع به صراحت از این توییت تبری جستند و انتساب آن را تکذیب کرد. آیت الله هاشمی در این دیدار گفت: «زمان جنگ حتی یک موشک هم نداشتیم؛ اما بعداً به لحاظ علمی به جایی رسیدیم که می توانستیم موشک قاره پیما هم بسازیم» و در ادامه بر لزوم حفظ و توسعه این ابزار مهم دارای کاربردهای چندگانه تأکید کردند

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

رادیو فردا - ۱۶ فروردین ۱۳۹۵
خبرنامه ملی ایرانیان - ۱۶ فروردین ۱۳۹۵
تابناک - ۱۶ فروردین ۱۳۹۵
رادیو زمانه - ۱۶ فروردین ۱۳۹۵