اولین آمار از تعداد ثبت نام متقاضیان یارانه

آخرین خبر از ثبت نام متقاضیان یارانه
فردا
تابناک - ۲۰ فروردین ۱۳۹۳

تا ساعت ۱۲ ظهر امروز حدود ۳۰ درصد از جامعه هدف که کد ملی آنها به عدد صفر ختم می شود در سامانه refahi.ir ثبت نام کرده اند.
به گزارش فارس، روند ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی از امروز با ثبت نام افرادی که رقم آخر کد ملی آنها عدد صفر است آغاز شد.
در همین راستا یک منبع آگاه خبر داد که تا ساعت ۱۲ امروز چهارشنبه، از ۲ میلیون و یکصد هزار نفر جامعه هدف که رقم کد ملی آنها به عدد صفر ختم می شود تا کنون ۵۳۰ هزار نفر اقدام به ثبت نام در سامانه refahi.ir کرده اند.
بر این اساس تا ساعت ۱۲ امروز ۳۰ درصد جامعه هدف در این سامانه ثبت نام نموده اند.
ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه نقدی تا ۹ روز دیگر ادامه خواهد داشت و افرادی که به هر دلیلی نتوانند در روزهای مورد نظر ثبت نام کنند می توانند پس از فرصت ۱۰ روزه، در سامانه رفاهی درخواست خود را ثبت کنند

منابع خبر
اولین آمار از تعداد ثبت نام یارانه عصر ایران - ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
ثبت نام متقاضیان یارانه با کندی انجام می‌شود خبرگزاری فارس - ۲۰ فروردین ۱۳۹۳