یافتن بقایای هواپیمای ناپدید شده مالزی بیش از یکسال طول می کشد

درخواست از بستگان قربانیان هواپیمای گمشده مالزی برای بازگشت به خانه
بی بی سی فارسی
یورو نیوز - ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳

مقامات مسئول کشورهایی که سرگرم جستجوی مشترک برای یافتن جعبه سیاه و بقایای هواپیمای ناپدید شده مالزی هستند می گویند دست یابی به نتایج روشنگر در این…

منابع خبر
آخرین خبرها از هواپیمای مالزی ناپدید شده عصر ایران - ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳