نام همراهان مدیران شهرداری در سفر‌های خارجی، باید در سامانه شفافیت ذکر شود/سامانه شفافیت را به خاطر پیگیری و پرسشگری ایجاد کردیم

خبرگزاری میزان - ۱۶ شهریور ۱۳۹۸

رییس کمیته شفافیت شورای شهر گفت: اگر رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در سفر به سوئیس، همراهانی داشته است و در سامانه شفافیت ذکر نشده، تخلف صورت گرفته است

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری میزان - ۱۶ شهریور ۱۳۹۸