درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو به شورای رقابت ارائه شد

شورای رقابت با افزایش قیمت خودرو برخورد می‌کند
خدمت
خبرگزاری فارس - ۲۲ فروردین ۱۳۹۴

در شرایطی که مدیران ایران خودرو و سایپا از عدم افزایش قیمت خودرو طی سال جدید خبر داده بودند، رئیس شورای رقابت از ارائه درخواست خودروسازان به این شورا برای افزایش قیمت خودرو متناسب با تورم بخشی خودرو خبر داد

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

تایید حکم اعدام رهبر اخوان المسلمین مصر
جهان نیوز - ۲۲ فروردین ۱۳۹۴