الحاق به پیمان مودت و همکاری آسه آن؛ پذیرش ایران به عنوان قدرت مهم منطقه ای/شکست سیاست ایران هراسی

بن بست هشت ماهه سیاسی در اسپانیا و آخرین چانه‌زنی‌ها برای تشکیل دولت
خدمت
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ شهریور ۱۳۹۵

تهران-ایرنا- الحاق جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری آسه آن یکی از نشانه های پذیرش ایران به عنوان یک قدرت مهم منطقه ای و تاثیرگذار بین المللی است و شکست سیاست های خصمانه دشمنان منطقه ای و بین المللی ایران در ایجاد سیاست ایران هراسی را اعلام می کند.

منابع خبر