اجرای عملیات کنترل سن غلات در مزارع استان اصفهان

اجرای عملیات کنترل سن غلات در مزارع استان اصفهان
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

محمودرضا افلاکی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به مساعد شدن شرایط جوی و ریزش سن غلات در مناطق معتدل و گرمسیری با رصد به موقع شبکه‌های مراقبت عملیات کنترل این آفت در مزارع گندم و جو استان ادامه دارد.

وی افزود: تاکنون سطح مبارزه با سن مادر در مزارع گندم سیزده هزار و ۳۱ هکتار و در مزارع جو ده هزار و ۳۲۰ هکتار و جمع کل مبارزه تا تاریخ هجدهم اردیبهشت ماه سال جاری بیست و سه هزار و ۳۵۱ هکتار بوده است.

سن غلات یکی از مهمترین آفات گندم و جو است

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه سن غلات یکی از مهمترین آفات گندم و جو است، تصریح کرد: این آفت با تغذیه از گندم و جو در مراحل مختلف رویشی موجب کاهش عملکرد (خسارت کمی) و از بین بردن خاصیت نانوایی (خسارت کیفی) می‌گردد.

وی بیان داشت: خسارت مربوط به سن معمولی گندم تاریخچه طولانی دارد؛ سن‌های مادر پس از استقرار در مزرعه به مدت یک تا دو هفته تغذیه می‌کنند و سپس جفت گیری می‌نمایند. این سن‌ها در پشت برگ‌های میزبان در جاهای متراکم مزرعه و معمولاً در دو ردیف ۷ تایی تخم‌گذاری کرده و تخم‌ها در دمای ۲۰ الی ۳۰ درجه پس از دو هفته تفریخ می‌شوند.

افلاکی توضیح داد: پوره‌های سن اول پس از تفریخ نورگرایی منفی دارند و به همین علت اغلب به صورت ردیفی و شبیه دسته تخم در قسمت‌های پایین بوته گندم دیده می‌شوند که مبارزه شیمیایی با این آفت به قوت خود در حال اجراست.

منابع خبر

اخبار مرتبط

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز