آرژانتین هرچه زودتر زمینه خروج شهروندان ایرانی را فراهم کند

آرژانتین هرچه زودتر زمینه خروج شهروندان ایرانی را فراهم کند
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۴ مرداد ۱۴۰۱دریافت ۹ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۷ آذر ۱۳۹۹
باشگاه خبرنگاران - ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
خبر آنلاین - ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
خبر آنلاین - ۲۵ آبان ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۲۱ مرداد ۱۴۰۱
موضوعات مرتبط: آرژانتین زودتر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز