دلایل کاهش جذب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان

تابناک - ۳۱ مرداد ۱۳۹۳

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه بر حسب نیاز در دانشگاه فرهنگیان دانشجو جذب می‌کنیم، گفت: امسال ۱۲ هزار دانشجو در دانشگاه فرهنگیان پذیرش می‌کنیم.

به گزارش فارس، علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که «آیا تعداد دانشجو در دانشگاه فرهنگیان تقلیل می‌شود و آیا بخش خصوصی قرار است به این دانشگاه ورود کند؟»،  اظهار داشت: من اصلاٌ نگفته‌ام بخش خصوصی وارد می‌شود.

وی افزود: بر حسب توسعه و مطالعاتی که انجام می‌دهیم کار را دنبال می‌کنیم و وقتی امسال دانشجو جذب می‌کنیم، چهار سال دیگر معلم می‌شود؛ باید ببینیم در چهار سال آینده چه تعداد نیرو نیاز داریم تا بر حسب نیازی که چهارسال آینده داریم نیرو جذب کنیم.

فانی با اشاره به اینکه قبل از اینکه من وارد آموزش و پرورش شوم دو دوره دانشجو وارد دانشگاه فرهنگیان شده است، خاطرنشان کرد: یکبار ۲۵ هزار دانشجو و یکبار هم ۱۷ هزار دانشجو جذب شد؛ امسال هم ۱۲ هزار دانشجو پذیرش می‌کنیم.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: بر حسب نیاز و با توجه به مطالعات سنواتی که داریم و آینده‌نگری که در توسعه دانش‌آموزی و تعداد معلمانی که بازنشسته می‌شوند و از سیستم خارج می‌شوند، نیازها را برآورد می‌کنیم و دانشجو می‌گیریم.

وی گفت: حال ممکن است یکسال ۲۵ هزار دانشجو بگیریم و یکسال ۱۲ هزار دانشجو و یکسال هم ۱۷ هزار دانشجو جذب کنیم.

منابع خبر