روایت سرپرست معاونت امنیتی استانداری کرمانشاه از حوادث جوانرود

روایت سرپرست معاونت امنیتی استانداری کرمانشاه از حوادث جوانرود
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۳۰ آبان ۱۴۰۱دریافت ۶ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ خرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۳ شهریور ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۸ خرداد ۱۳۹۹
باشگاه خبرنگاران - ۴ تیر ۱۴۰۱
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۶ فروردین ۱۳۹۹