افزایش ۸۰ درصدی قیمت لباس فرم مدارس در ارومیه

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

ارومیه - ایرنا - رئیس اتحادیه پوشاک و خیاطان ارومیه گفت: قیمت فرم مدارس در ارومیه تا ۸۰ درصد افزایش یافته‌است

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۴ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۴ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۴ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۴ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۴ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸