هشدار وزارت تعاون به خریداران مسکن اتحادیه تعاونی انبوه ساز تهران

هشدار وزارت تعاون به خریداران مسکن اتحادیه تعاونی انبوه ساز تهران
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۸ مرداد ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با توجه به رصد و بررسی‌های صورت گرفته، مراجعات مردمی و گزارش‌های رسیده، مشاهده شده است که برخی تعاونی‌ها و اتحادیه‌های عمرانی، با ادعای داشتن مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت راه و شهرسازی یا اعلام وابستگی به سایر نهادهای دولتی و حکومتی، واحدهای پروژه خود را از طریق تبلیغات در محل پروژه، استفاده از تبلیغات سلبریتی

ها
(افراد مشهور)، سایت‌های فروش اینترنتی مانند سایت دیوار، فضای مجازی و روزنامه‌های کثیرالانتشار پیش فروش می‌کنند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: هرگونه اقدام در زمینه ساخت و ساز و پیش فروش واحدهای مسکونی مستلزم رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله:

۱. داشتن مجوز از وزارت راه و شهرسازی

۲. رعایت همه مفاد قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹.۱۰.۱۲ و آئین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۳.۰۳.۰۷

۲. ۱. دریافت مجوز از وزارت راه و شهرسازی برای انتشار آگهی پیش فروش ساختمان بر اساس ماده ۲۱ قانون پیش فروش و ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی این قانون

۲.

"رعایت همه مفاد قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹.۱۰.۱۲ و آئین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۳.۰۳.۰۷۲"۲. رعایت تبصره ماده ۴ قانون پیش فروش ساختمان که اجازه پیش فروش واحدهای یاد شده را به حداقل ۳۰ درصد پیشرفت در انجام سر جمع تعهدات منوط کرده است.

این اطلاعیه می‌افزاید: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته و بازدیدهای میدانی، اتحادیه تعاونی‌های انبوه ساز تهران و اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران، نه تنها فرآیند قانونی ساخت و ساز و پیش فروش واحدها را رعایت نکرده که با ادعای داشتن مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به پیش فروش ساختمان در قالب طرح ملی مسکن اقساطی از طریق تبلیغات و ثبت نام از متقاضیان از طریق سایتی با عنوان http://etot.co اقدام کرده است.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری دانشجو - ۱۸ مرداد ۱۴۰۰