فخرالدینی قلعه نویی را مصدوم کرد

ورزش ۳ - ۱۴ فروردین ۱۳۹۴

فرار میلاد فخرالدینی از گوشه سمت راست زمین تیمش و در نهایت برخوردش با امیر قلعه نویی در کنار زمین سبب مصدومیت سرمربی تیمش شد

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز