فخرالدینی قلعه نویی را مصدوم کرد

ورزش ۳ - ۱۴ فروردین ۱۳۹۴

فرار میلاد فخرالدینی از گوشه سمت راست زمین تیمش و در نهایت برخوردش با امیر قلعه نویی در کنار زمین سبب مصدومیت سرمربی تیمش شد

منابع خبر
فخرالدینی قلعه نویی را مصدوم کرد ورزش ۳ - ۱۴ فروردین ۱۳۹۴
فخرالدینی، قلعه نویی را مصدوم کرد! فوتبالی‌ترین - ۱۴ فروردین ۱۳۹۴