اجرای سرود «سلام فرمانده» در شیراز

اجرای سرود «سلام فرمانده» در شیراز
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۴ خرداد ۱۴۰۱دریافت ۸ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

باشگاه خبرنگاران - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۲۶ آذر ۱۳۹۹
باشگاه خبرنگاران - ۴ خرداد ۱۴۰۱
خبرگزاری مهر - ۴ خرداد ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
موضوعات مرتبط: فرمانده شیراز سرود سلام