محمود صادقی فرضیه گردن گرفتن قتل توسط نجفی را مطرح کرد!

پیک ایران - ۹ خرداد ۱۳۹۸

 
محمود صادقی، نماینده مجلس در توییتر خود درباره قتل میترا استاد نوشت:

«یک وکیل باتجربه این فرضیه را طرح کرده که نجفی مباشر قتل نیست و قتل را به گردن گرفته است. باتوجه به شخصیت نجفی و حالات او پس از وقوع قتل و قرائن متعدد دیگر، صحت این فرضیه بعید به نظر نمی رسد.»

منابع خبر