فقر و بیکاری در هرمزگان معنا ندارد/امنیت منطقه ستودنی است

فقر و بیکاری در هرمزگان معنا ندارد/امنیت منطقه ستودنی است
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۳ دی ۱۴۰۰دریافت ۶۴ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

موضوعات مرتبط: هرمزگان بیکاری ستودنی معنا

آخرین اخبار

خبرگزاری مهر - ۸ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۲۳ دی ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۲۳ دی ۱۴۰۰