فقر و بیکاری در هرمزگان معنا ندارد/امنیت منطقه ستودنی است

فقر و بیکاری در هرمزگان معنا ندارد/امنیت منطقه ستودنی است
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۴ روز قبلدریافت ۶۴ MB

منابع خبر

آخرین اخبار

باشگاه خبرنگاران - ۱۹ ساعت قبل
باشگاه خبرنگاران - ۱۹ ساعت قبل
باشگاه خبرنگاران - ۱۹ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۱۹ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۴ روز قبل
خبرگزاری مهر - ۴ روز قبل