اعتراضی مردمی در پارک ساعی تهران بخاطر اشغال جایگاه ورزشی آنان توسط منکرات

پیک ایران - ۱۶ آبان ۱۴۰۰

اعتراضی مردمی در پارک ساعی تهران بخاطر اشغال جایگاه ورزشی آنان توسط منکرات


فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران

منابع خبر