گزارش اطلاعاتی کره جنوبی از آماده شدن کره شمالی برای انجام آزمایش اتمی خبر می دهد

روزنما: سکوی پرتاب ماهواره در کره شمالی
تابناک
رادیو فردا - ۲۱ فروردین ۱۳۹۱

گزارش اطلاعاتی دولت کره جنوبی میگوید به نظر می رسد کره شمالی خود را برای آزمایش اتمی آماده می کند. این ادعا براساس تصاویر ماهواره ای است که اخیراً از کره شمالی گرفته شده است. پیونگ یانگ طی چند روز گذشته خود را برای پرتاب موشک دوربردی به فضا آماده می کند که میگوید برای قراردادن ماهواره ای در فضاست. اما آمریکا و دولت های غربی، این اقدام را پوششی برای آزمایش فناوری موشک های بالستیکی می دانند.  دولت آمریکا از چین خواسته است با تحت فشار قراردادن کره شمالی، رهبران این کشور را از انجام این آزمایش موشکی منصرف کنند

منابع خبر