فرمانداران خمین و فراهان منصوب شدند

فرمانداران خمین و فراهان منصوب شدند
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۵ اسفند ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری مرکزی، حمید کمانکش متولد ۱۳۵۸ اهل خمین و از نیروهای بومی این شهرستان به سمت فرماندار شهرستان خمین و ابوالقاسم آقازیارتی متولد ۱۳۵۷ اهل شهرستان فراهان به سمت فرماندار شهرستان فراهان منصوب شدند.

گفتنی است پیش از این احمد طهرانی و حسین معماری نیا در خمین و فراهان عهده دار مسئولیت فرمانداری این شهرستانها بودند.

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱ شهریور ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۶ فروردین ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
ایسنا - ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
آفتاب - ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۹ اسفند ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۱۵ اسفند ۱۴۰۰